Souhlas se zpracováním osobních údajů

Treehouses zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty Treehouses v rámci registrace při rezervaci v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek http://www.treehouses-sneznik.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při rezervaci a při nákupu dárkových poukazů, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník rezervací na stránkách https://treehouses-sneznik.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Treehouses.cz a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám. Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit rezervaci . Registrovaný subjekt může kdykoliv zažádat o vymazání veškerých osobních údajů z databáze Treehouses. Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů také prostřednictvím e- -mailové adresy zabrezskadevelop@seznam.cz. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání veškerých osobních údajů z databáze Treehouses.

Affluent is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies. It helps you sell your product by showcasing its features in an elegant and professional design.