Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů

Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání vyhlídkového posedu „Treehouse“ I.Provozovatel:zastoupený: Miroslav Šebesta II. Popis: Jedná se o užívání vyhlídkového posedu „ Treehouse“ umístěný v Dolní Moravě,který je určen maximálně pro čtyři osoby, včetně dětí. Minimální věk dítěte je dovršených 3 let a za dítě plně zodpovídá svéprávná osoba, která ho doprovází. (zákonný zástupce / odpovědná osoba). III. Bezpečnostní pokyny: Provozovatel stanovuje níže uvedené bezpečnostní pokyny týkající se užívání vyhlídkového posedu „Treehouse“ Prohlášení je určeno k podpisu každého návštěvníka vyhlídkového posedu. Pouze osoby, které podepíší dané pokyny, mají přístup do posedu a mohou jej užívat. Je povinné • potvrdit, že nemáte žádné zdravotní problémy (problémy kardiologické, problémy se zrakem, náměsíčností atd.) v čase rezervace ani v čase pobytu na posedu • máte k dispozici v době užívání posedu plně nabitý telefon a přístroj ve stavu k použití • uhasíte všechny svícny, svíčky před spaním • předáte veškeré příslušenství, které jste převzali zpět odpovědné osobě provozovatele, jinak odpovídáte za škodu tím vzniklou • oznámíte neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu Je zakázané • kouřit uvnitř posedu • házet nedopalky, nebo tomu podobné na terasu a skrze zábradlí • používat jiná svítidla než jsou instalována (vyjma svítidel na baterie) • vstupovat do prostoru posedu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek • vnášet na posed hodnotné movité věci, pouze movité věci nezbytné pro jeho návštěvu Nepříznivé počasí • v případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (bouřka, silný vítr…), kdy stanice předpovídá velmi nepříznivé počasí a rychlost /nárazy větru více jako 90 km /hod, bude provozovatel hosty varovat a pokud návštěvník neuposlechne varování o nepříznivém počasí prohlašuje, že noc na posedu stráví na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby / nehody: tel č. +420 777 693 429,608 811 664.

Affluent is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies. It helps you sell your product by showcasing its features in an elegant and professional design.